Säker vård

 • Patientsäkerhet i fokus

  Neurocampus arbetar kontinuerligt och systematiskt med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Säker vård är ledordet i vårt arbete. Vi utför systematisk loggkontroll på patientjournaler. Vi utför årligen en patientenkät och även en medarbetarenkät.

  Målet för vårt arbete

  Vårt övergripande mål är att tillgodose en så hög och jämn vårdkvalitet som över huvud taget är möjligt. För att lyckas med det måste vi förstå dina behov, krav och förväntningar. Nöjda patienter och kunder är vår drivkraft och kvittot på att vi är professionella.

   

   

 • Klagomål och synpunkter

  Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och erbjuda den bäst möjliga vården. Därför uppskattar vi om du berättar för oss om du inte är nöjd med bemötandet eller vården hos oss. Det finns flera sätt att göra detta på:

  • I första hand ska du kontakta vår verksamhetschef Sara Vive och framföra dina synpunkter. Detta gör du enklast på sara.vive@neurocampus.se eller per brev. Observera att sekretess ej kan garanteras vid mailkontakt, vid överföring av känslig information och personuppgifter vänligen ring eller ta kontakta via 1177
  • I andra hand finns fler instanser att vända sig till. Ta del av mer information på Sophiahemmet Sjukhus.
Scrolla till toppen