Varmt välkommen till oss!

 • Rehabilitering i ett sammanhang

  • shnytt201301lilljanshuset-frontend-web
  • shs_christinakliniken_002-1200x800b
  • Neurocampusgympa

   

  Vi är en specialiserad mottagning som erbjuder fysioterapeutisk rehabilitering för dig med neurologiska besvär. Syftet med insatserna är att förbättra vardaglig aktivitets- och funktionsförmåga med målsättningen att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktion.

  Våra fysioterapeuter har lång erfarenhet och är specialister inom neurologi. Vi arbetar enligt evidens och beprövad erfarenhet. Till oss kan du komma utan krav på remiss. Vi finns i vackra och ändamålsenliga lokaler, utrustade med ett modernt gym.

  Välkommen!

  Från den 12/7 till den 6/8 har vi begränsad verksamhet och ingen fast telefontid. Det går ändå bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen, så ringer vi tillbaka så snart vi har möjlighet.
  Från den 9/8 gäller ordinarie telefontider igen.

   

  Med anledning av Covid-19 vill vi ge följande information:

  Vi har öppet med följande åtgärder: Vi har reducerat antalet individer i lokalen (både personal och patienter), och bedriver viss verksamhet (tex gångträning) utomhus om möjligt. Vi ber alla våra patienter och besökare beakta rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. All personal stannar hemma vid minsta förkylningssymtom. Är du sjuk, även om du har lindriga symtom, ber vi dig att INTE komma till oss. Vi har utökat möjligheten att följa upp dig som är patient hos oss, via telefon eller videosamtal. Vi har sett över våra redan noggranna rutiner kring städning och hygien och ökar nu städfrekvensen ytterligare. Utöver detta är vi mycket noga med att rengöra handtag, kranar och spolknappar och andra kontaktytor med rengöringsmedel och ytdesinfektion. Vi ber dig som kommer till oss att i möjligaste mån inte använda duscharna.

   

 • Sophiahemmet Sjukhus - en modern vårdgalleria

  Utskrift

  Sophiahemmet Sjukhus erbjuder högspecialiserad vård till alla och har samlat närmare 350 specialistläkare med olika inriktning hos våra ca 40 självständiga vårdgivare. Alla vårdgivare på Sophiahemmet är ackrediterade att bedriva hälso- och sjukvård. Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vår vård och vårt omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Samma synsätt har genomsyrat verksamheten alltsedan Sophiahemmets tillblivelse 1889. Vägledande för oss är också vår värdegrund:

  Professionalism

  står för omhändertagande, lyhördhet, affärsmässighet och kvalitet.

  Engagemang

  står för ansvar, delaktighet, empati och respekt.

  Tillgänglighet

  står för samverkan, flexibilitet och öppenhet.

  Tradition

  står för kontinuitet, förnyelse, bemötande och atmosfär.

 • Sophiahemmets historia

  sophiahemmet-1200x800b

  1884 startade Drottning Sophia en utbildning av sjuksköterskor i syfte att modernisera och förbättra sjukvården i Sverige. I brist på funktionella arbetsplatser där Sophiasystrarna kunde praktisera sina färdigheter byggdes och invigdes Sophiahemmet Sjukhus på Valhallavägen i Stockholm år 1889.

  Drottning Sophias vision om en god och tidsenlig vård för människor ur alla samhälls-klasser är vägledande även idag – Sophiahemmets syfte förblir att främja god omvårdnad genom att bedriva utbildning och hälso- och sjukvård samt stödja patientnära forskning. Varumärket är starkt och förknippas med hög kvalitet. En kvalitet som genomsyrar såväl utbildningen som sjukvården för att säkerställa en trygg och säker vård.

Scrolla till toppen