Föreläsningar och utbildningar

 • För vårdpersonal

  KURSER

  På Neurocampus finns samlad kompetens inom neurologisk fysioterapi samt inom området smärta och smärtrehabilitering. Ökat kunskapsutbyte och kontinuerlig utveckling av patientomhändertagande för dessa patientgrupper är en viktig del i vårt uppdrag.

  Därför vill vi främja samarbeten som stärker vårdkedjan för dessa patientgrupper och sprida kunskap om rehabilitering vid neurologiska besvär och vid smärtproblematik.

  Neurocampus Academy deltar fortlöpande som föredragshållare vid utbildningstillfällen i samarbete med andra organisationer.

   

   

   

 • För dig som är patient

  Vi kommer att erbjuda olika informationstillfällen under året för dig som är patient eller anhörig.

Scrolla till toppen