För remittenter

 • Välkommen att remittera patienter till oss!

  Välkommen att remittera patienter till Neurocampus. Vi bedömer och behandlar patienter med neurologiska sjukdomar och besvär, och eller smärta kopplat till en neurologisk diagnos.

   

  Inklusionskriterier för vår intensivträning/CI-terapi hittar du här

  • Remisser

   Vi tar gärna emot konsultationsremisser via Take Care, eller per post.

   Neurocampus
   Box 5605
   114 86 Stockholm

  • Väntetider

   Vi har för närvarande begränsad möjlighet att ta emot alla inkommande remisser, vi gör en bedömning i varje fall. Detta på grund av stort inflöde av remisser. Väntetiden varierar mellan 2 veckor och 3 månader.

Scrolla till toppen